நினைத்ததெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என வேண்டிய காலம் போய் , நினைத்ததெல்லாம் நடப்பதில் சுவாரசியமில்லையோ என யோசிக்கிறது குரங்கு மனம் .

Advertisements