டிசம்பர் மாத குளிரில்
இலையுதிர்த்த மரங்கள் மூளியாய்
கைவிரித்து யாசித்தது கடவுளிடம்.

கருணையுள்ள கடவுள்
பாரபட்சமின்றி வரமளித்தார்
ஒரு வெள்ளை புடவை.

Advertisements