கீற்று

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

நினைத்ததெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என வேண்டிய காலம் போய் , நினைத்ததெல்லாம் நடப்பதில் சுவாரசியமில்லையோ என யோசிக்கிறது குரங்கு மனம் .

Advertisements

From my Diary

பின்னூட்டமொன்றை இடுக

Can someone fritter away their Life ? We sometimes hear people casually remarking : “He or She wasted his or her Life”
The question of frittering away implicitly assumes the existence of an unfrittered Life .Can they then explain what an unfrittered Life is ?
There is no universal answer , each of us carry our own version in our heads . It leads me to believe no one can waste their Life.We always use it. We might only not realise it (Life).